Право 2000, законодательство Беларуси
Под общей редакцией Валерия Левоневского
Навигация
Разное

Правовые ресурсы

Новости Беларуси


Новости сайта ЗОНА

Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
 
 
 
 
 
 

Архив. По состоянию на март 2000 года (обновление)

   
            ПРЭЗIДЭНТ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
  
              6 верасня 1999 г. N 516
  
                  г.Мiнск
  
      Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
   Республики Беларусь 08.09.99 г., регистрационный номер 1/619.
  
                  УКАЗ
  
      АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI   АПIСАННЯ  ОРДЭНА¶,
      МЕДАЛ°¶ I НАГРУДНЫХ ЗНАКА¶ ДА ГАНАРОВЫХ
      ЗВАННЯ¶ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
  
      (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
      17.09.99 г., N 69)
  
  
      1. Зацвердзiць прыкладзенае апiсанне ордэна·, медал±· i
   нагрудных знака· да ганаровых звання· Рэспублiкi Беларусь.
  
      2. Прызнаць страцi·шым сiлу Указ Прэзiдэнта Рэспублiкi
   Беларусь ад 15 студзеня 1996 г. N 26 "Аб зацвярджэннi апiсання
   ордэна·,  медал±·  i нагрудных знака· да ганаровых звання·
   Рэспублiкi Беларусь" (Збор указа· Прэзiдэнта i пастано· Кабiнета
   Мiнiстра· Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., N 2, арт.34; N 31,
   арт.810).
  
  
      Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь       А.Лукашэнка
  
                       ЗАЦВЕРДЖАНА
                       Указ Прэзiдэнта
                       Рэспублiкi Беларусь
                       06.09.1999 N 516
  
        Апiсанне ордэна·, медал±· i нагрудных знака· да
          ганаровых звання· Рэспублiкi Беларусь
  
            Ордэн Айчыны I, II, III ступенi
  
      Ордэн Айчыны ·я·ляе сабой знак, выкананы · форме двух
   чатырохвугольнiка·, якiя накладаюцца адзiн на другi i ·твараюць
   васьмiканцовую зорку дыяметрам 44 мм. У цэнтры зоркi знаходзiцца
   круг дыяметрам 24 мм, у якiм размешчана выява Дзяржа·нага герба
   Рэспублiкi Беларусь, абрамленага вянком з дубовага i ла·ровага
   лiсця.  У  верхняй частцы круга на чырвоным эмалевым фоне
   размешчаны надпiс "Айчына", у нiжняй частцы абазначаны ступенi
   ордэна: I, II, III. Адваротны бок ордэна мае гладкую паверхню, у
   цэнтры знаходзiцца нумар ордэна.
      Ордэн пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай,  абцягнутай  муаравай  стужкай чырвонага колеру з
   падо·жнай зял±най палоскай пасярэдзiне для ордэна I ступенi,
   дзвюма зял±нымi падо·жнымi палоскамi па краях - для ордэна II
   ступенi, дзвюма зял±нымi падо·жнымi палоскамi па краях i адной
   зял±най падо·жнай палоскай пасярэдзiне - для ордэна III ступенi.
      Ордэн Айчыны I ступенi вырабляецца з серабра з пазалотай, II
   ступенi - з серабра з частковай пазалотай, III ступенi - з
   серабра.
  
              Ордэн Воiнскай Славы
  
      Ордэн Воiнскай Славы ·я·ляе сабой знак, у аснову якога
   пакладзена пяцiканцовая зорка, што накладаецца на праменепадобны
   пяцiвугольнiк.  Кампазiцыя  фармiруе  дзесяцiканцовую  зорку
   дыяметрам 44 мм.
      У цэнтры зоркi размешчаны круг дыяметрам 23 мм, у крузе -
   рэльефная выява двух воiна·, якiя ·васабляюць сухапутныя i
   паветраныя сiлы. Круг абрамлены вянком з дубовага i ла·ровага
   лiсця, у верхняй частцы круга на зял±ным эмалевым фоне размешчаны
   надпiс  "Воiнская Слава". Адваротны бок ордэна мае гладкую
   паверхню, у цэнтры знаходзiцца нумар ордэна.
      Ордэн пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай,  абцягнутай  муаравай  стужкай чырвонага колеру з
   падо·жнай зял±най палоскай пасярэдзiне, трыма чорнымi i дзвюма
   жо·тымi палоскамi з правага боку.
      Ордэн Воiнскай Славы вырабляецца з серабра з пазалотай.
  
        Ордэн "За службу Радзiме" I, II, III ступенi
  
      Ордэн "За службу Радзiме" I ступенi ·я·ляе сабой выпуклую
   васьмiканцовую зорку. Канцы зоркi, якiя выкананы · выглядзе
   пазалочаных прамян±·, што разыходзяцца ад цэнтра, чаргуюцца з
   гладкiмi канцамi, пакрытымi блакiтнай эмаллю i абмежаванымi па
   контуру пазалочаным абадком. На гладкiх канцах зоркi адлюстраваны
   пазалочаныя верхняя i нiжняя часткi дзвюх скрыжаваных ракет.
      У цэнтральнай частцы ордэна на вянку з дубовага лiсця
   размешчана пазалочаная пяцiканцовая зорачка, абрамленая паяском,
   у нiжняй частцы якога знаходзiцца пазалочаная ла·ровая галiнка, у
   верхняй частцы, пакрытай белай эмаллю, - надпiс "За службу
   Радзiме". Абадкi паяска пазалочаныя. Зорачка i паясок накладзены
   на сярэбраныя аксiдзiраваныя крылы i меч.
      У ордэна "За службу Радзiме" II ступенi прамянiстыя канцы
   зоркi сярэбраныя, верхняя i нiжняя часткi скрыжаваных ракет, а
   таксама абадкi гладкiх канцо· зоркi пазалочаныя, зорачка · цэнтры
   пазалочаная.
      Ордэн "За службу Радзiме" III ступенi вырабляецца з серабра
   без пазалоты.
      Ордэн "За службу Радзiме" трох ступеней вырабляецца з
   серабра. Размеры ордэна памiж процiлеглымi гладкiмi канцамi 65
   мм, памiж прамянiстымi - 58 мм. Адваротны бок ордэна мае гладкую
   паверхню, у цэнтры знаходзiцца нумар ордэна. На адваротным баку
   ордэн мае наразны штыфт з гайкай для мацавання ордэна да адзення.
      Стужка да ордэна муаравая блакiтнага колеру з жо·тымi
   падо·жнымi палоскамi пасярэдзiне: для I ступенi - адна палоска,
   для II ступенi - дзве, для III ступенi - тры палоскi.
  
            Ордэн "За асабiстую мужнасць"
  
      Ордэн "За асабiстую мужнасць" уя·ляе сабой пазалочаны,
   пакрыты чырвонай эмаллю крыж на фоне пазалочанай чатырохграннай
   плоскасцi з адлюстраваннем рабрыстых прамян±·.
      У цэнтры крыжа размешчаны круг дыяметрам 22 мм, пакрыты
   белай эмаллю, з надпiсам "За асабiстую мужнасць" i адлюстраваннем
   ла·ровых галiнак. У цэнтры круга - залацiстая пяцiканцовая
   зорачка на ц±мна-чырвоным фоне. Круг накладзены на пазалочаны
   меч.  Адваротны бок ордэна мае гладкую паверхню, у цэнтры
   знаходзiцца нумар ордэна.
      Ордэн пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай,  абцягнутай муаравай стужкай залацiстага колеру з
   падо·жнай бардовай палоскай пасярэдзiне. Па краях стужка мае па
   адной падо·жнай палосцы: з левага боку - белую, з правага -
   бардовую.
      Ордэн "За асабiстую мужнасць" вырабляецца з серабра з
   пазалотай.
  
                Ордэн Пашаны
  
      Ордэн Пашаны мае форму выпуклага авала, абрамленага па баках
   ла·ровымi галiнкамi. У цэнтры ордэна - рэльефная выява мужчыны i
   жанчыны,  якiя трымаюць Дзяржа·ны флаг Рэспублiкi Беларусь,
   пакрыты эмаллю чырвонага, зял±нага i белага колеру. У нiжняй
   частцы  ордэна  -  чырвоная эмалевая стужка, якая ·ецца i
   накладаецца сваiмi канцамi на ла·ровыя галiнкi. У цэнтры стужкi -
   надпiс "Рэспублiка Беларусь".
      Вышыня ордэна - 47,5 мм, шырыня - 33 мм. Адваротны бок
   ордэна мае гладкую паверхню, у цэнтры знаходзiцца нумар ордэна.
      Ордэн пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай, абцягнутай муаравай стужкай жо·тага колеру з адной
   падо·жнай  палоскай зял±нага колеру пасярэдзiне i па адной
   падо·жнай палосцы чырвонага колеру па краях.
      Ордэн вырабляецца з серабра з пазалотай.
  
              Ордэн Францыска Скарыны
  
      Ордэн Францыска Скарыны ·я·ляе сабой чатырохканцовую зорку з
   кругам, якая заключана · авал памерам па вертыкалi 43 мм, па
   гарызанталi - 39 мм. У цэнтры круга - рэльефная выява Францыска
   Скарыны, у нiжняй частцы - ла·ровая галiнка. Авал абрамлены
   бела-блакiтнай эмалевай стужкай з надпiсам "Францыск Георгiй
   Скарына". Адваротны бок ордэна мае гладкую паверхню, у цэнтры
   знаходзiцца нумар ордэна.
      Ордэн пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з калодкай
   сямiвугольнай  формы, у нiжняй частцы якой размешчаны знак
   "сiгнет". Калодка абцягнута муаравай стужкай ц±мна-фiялетавага
   колеру.
      Ордэн вырабляецца з серабра з пазалотай.
  
                 Ордэн Мацi
  
      Ордэн Мацi ·я·ляе сабой дзевяцiканцовую рэльефную зорку,
   якая ·пiсваецца · круг дыяметрам 40 мм. У цэнтры - рэльефная
   выява жанчыны i дзiцяцi · промнях сонца, абрамленая вянком з
   дубовага i ла·ровага лiсця, у нiжняй частцы вянка - бела-блакiтны
   бант з эмалi. Адваротны бок ордэна мае гладкую паверхню, у цэнтры
   знаходзiцца нумар ордэна.
      Ордэн пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай,  абцягнутай  муаравай стужкай блакiтнага колеру з
   падо·жнай сiняй палоскай пасярэдзiне.
      Ордэн вырабляецца з тампака з серабрэннем i пазалотай.
  
              Медаль Героя Беларусi
  
      Медаль Героя Беларусi ·я·ляе сабой пяцiканцовую зорку з
   гладкiмi шматграннымi прамянямi на вонкавым баку, якая ·пiсваецца
   · круг дыяметрам 33 мм. Адваротны бок медаля мае гладкую
   паверхню, у цэнтры знаходзiцца нумар медаля.
      Медаль пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з калодкай
   прамавугольнай  формы. Уздо·ж асновы калодкi iдуць проразi,
   унутраная яе частка абцягнута муаравай стужкай чырвонага колеру з
   падо·жнай зял±най палоскай з правага краю.
      Медаль i калодка да яго вырабляюцца з золата 585-й пробы,
   вагой 19 грама·.
  
               Медаль "За адвагу"
  
      Медаль "За адвагу" мае форму круга дыяметрам 37 мм. На
   вонкавым баку медаля · верхняй частцы адлюстраваны тры самал±ты,
   нiжэй змешчаны · два радкi надпiс "За адвагу", пад надпiсам
   адлюстраваны танк. Усе адлюстраваннi на медалi рэльефныя, надпiс
   уцiснуты, пакрыты чырвонай эмаллю. Адваротны бок медаля мае
   гладкую паверхню, у цэнтры знаходзiцца нумар медаля.
      Медаль пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай, абцягнутай муаравай стужкай блакiтнага колеру з дзвюма
   падо·жнымi палоскамi сiняга колеру па краях.
      Медаль вырабляецца з серабра.
  
          Медаль "За адзнаку · воiнскай службе"
  
      Медаль "За адзнаку · воiнскай службе" мае форму круга
   дыяметрам 33 мм. На вонкавым баку медаля па кругу размешчаны
   надпiс "За адзнаку · воiнскай службе", у нiжняй частцы - галiнкi
   дуба,  у цэнтры - выява пяцiканцовай зоркi, на фоне якой
   адлюстраваны меч. Нiжнюю частку зоркi i мяча накрывае па·кругам
   стужка з чырвонай i зял±най эмалi.
      На адваротным баку медаля размешчана пяцiканцовая зорка ·
   выглядзе заглыбленых прамян±·, якiя сыходзяцца да цэнтра, у
   абрамленнi вянка з ла·ровага лiсця.
      Медаль пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай,  абцягнутай  муаравай стужкай блакiтнага колеру з
   падо·жнай палоскай залацiстага колеру пасярэдзiне i па адной
   падо·жнай палосцы чырвонага колеру па краях.
      Медаль вырабляецца з тампака з серабрэннем.
  
        Медаль "За адзнаку · ахове грамадскага парадку"
  
      Медаль "За адзнаку · ахове грамадскага парадку" мае форму
   круга  дыяметрам 33 мм. На вонкавым баку медаля па кругу
   размешчаны надпiс "За адзнаку · ахове грамадскага парадку", у
   цэнтры на фоне мяча адлюстраваны трохвугольны шчыт, абрамлены
   ла·ровымi  галiнкамi,  на  шчыце - выява Дзяржа·нага герба
   Рэспублiкi Беларусь.
      У нiжняй частцы медаля пад ла·ровымi галiнкамi i мячом з
   правага i левага бако· адлюстравана стужка, якая ·ецца. На
   адваротным баку медаля размешчана пяцiканцовая зорка · выглядзе
   заглыбленых прамян±·, якiя сыходзяцца да цэнтра, у абрамленнi
   вянка з ла·ровага лiсця.
      Медаль пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай, абцягнутай муаравай стужкай блакiтнага колеру з трыма
   падо·жнымi палоскамi чырвонага колеру пасярэдзiне.
      Медаль вырабляецца з тампака з серабрэннем.
  
        Медаль "За адзнаку · ахове дзяржа·най гранiцы"
  
      Медаль "За адзнаку · ахове дзяржа·най гранiцы" мае форму
   круга дыяметрам 33 мм. На вонкавым баку медаля размешчана
   рэльефнае адлюстраванне пагранiчнiка i пагранiчнага слупа з
   Дзяржа·ным гербам Рэспублiкi Беларусь, па кругу - надпiс "За
   адзнаку · ахове дзяржа·най гранiцы".
      На адваротным баку медаля размешчана пяцiканцовая зорка ·
   выглядзе заглыбленых прамян±·, якiя сыходзяцца да цэнтра, у
   абрамленнi вянка з ла·ровага лiсця.
      Медаль пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай, абцягнутай муаравай стужкай зял±нага колеру з падо·жнай
   палоскай чырвонага колеру з правага боку. Па краях стужка
   акантавана вузкiмi чырвонымi палоскамi.
      Медаль вырабляецца з тампака з серабрэннем.
  
            Медаль "За працо·ныя заслугi"
  
      Медаль "За працо·ныя заслугi" мае форму круга дыяметрам 33
   мм. На вонкавым баку медаля размешчана рэльефная выява элемента·,
   якiя сiмвалiзуюць працу людзей, занятых у прамысловасцi, сельскай
   гаспадарцы, навуцы. На адваротным баку медаля размешчаны выявы
   шасцярнi i коласа.
      Медаль пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай, абцягнутай муаравай стужкай шэрага колеру з падо·жнай
   палоскай ц±мна-шэрага колеру пасярэдзiне i па адной палосцы
   чырвонага колеру па краях.
      Медаль вырабляецца з тампака з серабрэннем.
  
             Медаль Францыска Скарыны
  
      Медаль Францыска Скарыны мае форму круга дыяметрам 32 мм. На
   вонкавым баку медаля размешчаны рэльефная выява Францыска Скарыны
   i надпiс "Францыск Скарына". На адваротным баку медаля размешчаны
   знак "сiгнет".
      Медаль  пры  дапамозе  вушка  i  кольца  злучаецца  з
   прамавугольнай калодкай. Уздо·ж асновы калодкi iдуць проразi,
   унутраная яе частка пакрыта муаравай стужкай зял±нага колеру,
   пасярэдзiне стужкi - жо·тая паласа нацыянальнага арнаменту,
   стужка абрамлена пазалочанай нiткай.
      Медаль вырабляецца з тампака.
  
       Медаль "За бездакорную службу" I, II, III ступенi
  
      Медаль "За бездакорную службу" мае форму круга дыяметрам 33
   мм. На вонкавым баку размешчана рэльефная выява Дзяржа·нага герба
   Рэспублiкi Беларусь, на якiм знаходзiцца надпiс "За бездакорную
   службу", у нiжняй частцы - вянок з дубовага i ла·ровага лiсця, на
   стужцы вянка абазначаны ступенi медаля: I, II, III. На адваротным
   баку медаля размешчаны трохвугольны праменепадобны шчыт з зоркай.
      Медаль пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з пяцiвугольнай
   калодкай, абцягнутай муаравай стужкай зял±нага колеру. Стужка
   пасярэдзiне  мае чырвоныя палоскi, колькасць якiх адпавядае
   ступенi медаля.
      Медаль I ступенi вырабляецца з тампака з пазалотай i
   каляровымi эмалямi, II ступенi - з тампака з серабрэннем i
   частковай пазалотай з каляровымi эмалямi, III ступенi - з тампака
   з серабрэннем i каляровымi эмалямi.
  
     Агульнае апiсанне нагрудных знака·, якiя ·ручаюцца асобам,
          удастоеным ганаровых звання· (тры вiды)
  
      Да першага вiду адносяцца знакi, якiя ·ручаюцца асобам,
   удастоеным звання "народны":
      "Народны пiсьменнiк Беларусi"
      "Народны мастак Беларусi"
      "Народны паэт Беларусi"
      "Народны артыст Беларусi"
      Знак уя·ляе сабой ро·настароннi чатырохвугольнiк з авальнымi
   вугламi, якiя ·пiсваюцца · круг дыяметрам 26 мм. У нiжняй яго
   частцы размешчаны вянок з дубовага i ла·ровага лiсця. Плошча
   знака мае рэльефную насечку · радыяльным накiрунку. У цэнтры
   знака - рэльефная выява аркуша з тэкстам, адпаведным званню.
   Адваротны бок знака мае гладкую паверхню.
      Знак пры дапамозе вушка i кольца злучаецца з калодкай
   шырын±й 20 мм i вышын±й разам з вушкам 18 мм. Калодка абцягнута
   муаравай  стужкай зял±нага колеру для першага вiду знака·,
   чырвонага - для другога i блакiтнага - для трэцяга вiду знака·. У
   нiжняй частцы калодкi размешчаны надпiс "Рэспублiка Беларусь".
   Калодка ·нiфiкаваная для трох вiда· знака·.
      Знак вырабляецца з тампака з пазалотай.
      Да другога вiду адносяцца знакi, якiя ·ручаюцца асобам,
   удастоеным звання "заслужаны":
      "Заслужаны наста·нiк Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны ·рач Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны работнiк прамысловасцi Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны работнiк сельскай гаспадаркi Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны лесавод Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны буда·нiк Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны архiтэктар Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны работнiк транспарту Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны сувязiст Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны дзеяч навукi Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны работнiк адукацыi Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны работнiк аховы здаро·я Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны дзеяч мастацтва· Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны дзеяч культуры Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны эканамiст Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны юрыст Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны  работнiк органа· унутраных спра· Рэспублiкi
   Беларусь"
      "Заслужаны работнiк сферы абслуго·вання Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны работнiк сацыяльнай абароны Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны спецыялiст Узброеных Сiл Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны работнiк фiзiчнай культуры i спорту Рэспублiкi
   Беларусь"
      "Заслужаны вынаходнiк Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны рацыяналiзатар Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны пагранiчнiк Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны супрацо·нiк органа· дзяржа·най бяспекi Рэспублiкi
   Беларусь"
      "Заслужаны штурман Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны пiлот Рэспублiкi Беларусь"
      Знак мае форму круга дыяметрам 24 мм, якi ·я·ляе сабой вянок
   з ла·ровага i дубовага лiсця. У цэнтры знака размешчана накладка
   з рэльефнай выявай аркуша з тэкстам, адпаведным званню. Адваротны
   бок знака мае гладкую паверхню.
      Знак вырабляецца з тампака з пазалотай.
      Да трэцяга вiду адносяцца знакi, якiя ·ручаюцца асобам,
   удастоеным звання "заслужаны" · галiне спорту:
      "Заслужаны трэнер Рэспублiкi Беларусь"
      "Заслужаны майстар спорту Рэспублiкi Беларусь"
      Знак "Заслужаны трэнер Рэспублiкi Беларусь" уя·ляе сабой
   чатырохвугольнiк шырын±й 20 мм, вышын±й разам з вушкам 30 мм. Яго
   нiжняя частка мае авальную форму, верхнiя вуглы ·сечаны. Сiлуэт
   знака  нагадвае бегавую дарожку стады±на, у верхняй частцы
   размешчаны лiтары "ЗТ", у нiжняй - галiнкi дуба i ла·ра, у цэнтры
   знака - накладка з рэльефнай выявай факела, па авалу бегавой
   дарожкi - надпiс "Заслужаны трэнер". Адваротны бок знака мае
   гладкую паверхню.
      Знак  вырабляецца  з  тампака з пазалотай, накладка - з
   серабра.
      Знак "Заслужаны майстар спорту Рэспублiкi Беларусь" мае
   форму чатырохвугольнiка шырын±й 20 мм, вышын±й разам з вушкам 29
   мм. Яго нiжняя частка мае авальную форму. Сiлуэт знака нагадвае
   бегавую дарожку стады±на, у верхняй яго частцы па гарызанталi
   размешчана рэльефная выява вянка з ла·ровага лiсця, пасярэдзiне -
   лiтары "ЗМС", у цэнтры знака размешчана накладка з рэльефнай
   выявай факела, па авалу бегавой дарожкi - надпiс "Заслужаны
   майстар спорту". Адваротны бок знака мае гладкую паверхню.
      Знак вырабляецца з тампака з серабрэннем, накладка - з
   тампака з пазалотай.


 
 
 
 
 Полезные ресурсы
Новые документы


Новости законодательства

 

Российский портал новостей -News50. Info. Новости, общество, политика, аналитика, звезды, скандалы, разоблачения, происшествия, юмор

Юмор